Sudski prevodilac – TUMAČ za holandski jezik

Prevod na holandski sa overom!

Sudski tumač - prevodilac. Pozovite: +381 65 5513434 i +381 65 830 2345

Sudski tumač/prevodilac

Pismeno prevođenje sa overom ovlašćenih sudskih tumača. Sudski tumač/sudski prevodilac za holandski jezik.


Pod sudskim prevodom se podrazumeva prevod sa overom sudskog prevodioca - tumača sa holandskog na srpski jezik ili sa srpskog na holandski jezik. Prevedeni tekst je overen od strane prevodilaca - tumača za holandski jezik koji su položili zakletvu u Ministarstvu pravde i koji svojom izjavom, potpisom i pečatom garantuju da je prevod istovetan sa originalom.
Prevod sudskog tumača sa overom na holandski i sa holandskog jezika sa pečatom je neophodan za sva zvanična dokumenta. Overene prevode tehničkih i naučnih tekstova sa holandskog i na holandski zajednički prevode sudski tumači i prevodioci iz te oblasti. Tako overeni tekstovi neophodni su kod prilaganja dokumentacije ponudi za obavljanje posla. Često je za dobijanje posla neophodno priložiti overene prevode sertifikata proizvoda, atesta materijala i izrade, itd.
Najčešći prevodi sudskih tumača su: . prevodi izvoda iz sudskih registara na holandski · prevodi pravnih dokumenata na holandski · prevodi svedočanstava i diploma sa i naholandski jezik · prevodi dokumenata na holandski jezik · prevodi dozvola na holandski i srpski · prevodi izjava na srpski i holandski · prevodi izvoda iz matičnih knjiga na srpski i holandski · prevodi sertifikata na holandski jezik · prevodi berzanskih dokumenata na holandski · prevodi ugovora na holandski jezik · prevodi finansijskih izveštaja na holandski · prevodi ovlašćenja na holandski · prevodi izveštaja na holandski · i dr.

Za overen prevod nekog dokumenta potrebno je dostaviti original ili overenu kopiju originalnog dokumenta. Kako dostaviti dokumenta? Možete lično u našoj kancelariji u palati Beograđanka ili na sledeće načine:

Pošaljite scan dokumenta. Dokumenta skenirajte i pošaljite na email office@multiprevodi.com

Uslikajte telefonom dokumenta. Dokumenta uslikajte i pošaljite na naš email ili Viber ili WhatsApp.

Prilikom preuzimanja donosite originale na uvid.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial