Sudski prevodilac – tumač

Pisani prevodi
October 12, 2017

Sudski prevodilac – tumač

Sudski tumač/prevodilac
Agencija Multiprevodi nudi usluge prevođenja sa overom ovlašćenih sudskih tumača. Multiprevodi – sudski tumač/sudski prevodilac za strane jezike.

Pod sudskim prevodom se podrazumeva prevod sa overom sudskog prevodioca – tumača sa stranog jezika na srpski jezik ili sa srpskog jezika na strani jezik. Prevedeni tekst je overen od strane prevodioca – tumača za strani jezik koji je položio zakletvu u Ministarstvu pravde i koji svojom izjavom, potpisom i pečatom garantuje da je prevod istovetan sa originalnim dokumentom.
Prevod sudskog tumača sa overom na strani jezik i sa stranog jezika sa pečatom neophodan je za sva zvanična dokumenta. Overeni prevodi tehničkih, medicinskih, naučnih tekstova, kao i prevodi zvaničnih dokumenata sa stranog jezika i na strane jezike delo su naših sudskih tumača i prevodilaca iz svake pojedinačne oblasti. Tako overeni prevodi neophodni su kod prilaganja dokumentacije ponudi za obavljanje posla, tendere, i slično. Često je za dobijanje posla neophodno priložiti overeni prevod sertifikata proizvoda, atesta materijala i izrade, itd.

Najčešći prevodi sudskih tumača su:
– prevodi izvoda iz sudskih registara
– prevodi pravnih dokumenata
– prevodi svedočanstava i diploma
– prevodi carinskih dokumenata
– prevodi dozvola
– prevodi izjava
– prevodi izvoda iz matičnih knjiga
– prevodi sertifikata
– prevodi berzanskih dokumenata
– prevodi ugovora
– prevodi finansijskih izveštaja
– prevodi ovlašćenja
– prevodi izveštaja i drugo.

Comments are closed.