Pristup

Prevodilački proces u našoj agenciji počinje prijemom dokumenta koji nam Vi pošaljete.

Nakon prijema određujemo obim rada, željeni rok isporuke prevoda i cenu. Takođe je važno da na početku istaknete posebne zahteve vezane za prevod.

Nakon što ti detalji budu dogovoreni važni su nam format u kojem je dokument primljen, i format u kojem prevod treba da bude isporučen.

Sa naše strane biramo najpogodnije prevodioce za dogovoren posao, upoznajemo ih sa rokovima i pristupamo prevodu.

Ukoliko je obim strana prevelik za zadati rok, dva, tri prevodioca ili više prevodilaca će raditi istovremeno na delovima teksta. Tokom rada će se vršiti usklađivanje stila kako bi tekst izgledao maksimalno blizak jeziku na koji se prevodi, toliko, da se ni ne primeti da je prevođen sa stranog jezika.

Preveden i lektorisan tekst će Vam biti isporučen na način na koji Vi odaberete.


Kontaktirajte nas

sa svojim upitom, i u kratkom vremenskom roku očekujte naš odgovor.

>Imate pitanje? Ne oklevajte, pozovite nas!
+ 381 (65) 551 34 34 ili + 381 (65) 830 23 45