Sudski prevodilac – TUMAČ za engleski jezik

Prevod na engleski sa overom!

Sudski tumač - prevodilac. Pozovite: +381 65 551 3434 i +381 65 830 2345

Sudski tumač/prevodilac

Pismeno prevođenje sa overom ovlašćenih sudskih tumača. Sudski tumač/sudski prevodilac za engleski jezik.


Pod sudskim prevodom se podrazumeva prevod sa overom sudskog prevodioca - tumača sa engleskog na srpski jezik ili sa srpskog na engleski jezik. Prevedeni tekst je overen od strane prevodilaca - tumača za engleski jezik koji su položili zakletvu u Ministarstvu pravde i koji svojom izjavom, potpisom i pečatom garantuju da je prevod istovetan sa originalom.

Prevod sudskog tumača sa overom na engleski i sa engleskog jezika sa pečatom je neophodan za sva zvanična dokumenta. Overene prevode tehničkih i naučnih tekstova sa engleskog i na engleski zajednički prevode sudski tumači i prevodioci iz te oblasti. Tako overeni tekstovi neophodni su kod prilaganja dokumentacije ponudi za obavljanje posla. Često je za dobijanje posla neophodno priložiti overene prevode sertifikata proizvoda, atesta materijala i izrade, itd.
Najčešći prevodi sudskih tumača su:
- prevodi izvoda iz sudskih registara na engleski
- prevodi pravnih dokumenata na engleski
- prevodi svedočanstava i diploma sa engleskog i na engleski jezik
- prevodi dokumenata na engleski jezik
- prevodi dozvola na engleski i srpski
- prevodi izjava na srpski i engleski
- prevodi izvoda iz matičnih knjiga na srpski i engleski
- prevodi sertifikata na engleski jezik
- prevodi berzanskih dokumenata na engleski
- prevodi ugovora na engleski jezik
- prevodi finansijskih izveštaja na engleski
- prevodi ovlašćenja na engleski
- prevodi izveštaja na engleski i drugo.

Za overen prevod nekog dokumenta potrebno je dostaviti original ili overenu kopiju originalnog dokumenta. Kako dostaviti dokumenta? Možete lično u našoj kancelariji u palati Beograđanka ili na sledeće načine:

Pošaljite scan dokumenta. Dokumenta skenirajte i pošaljite na email office@multiprevodi.com

Uslikajte telefonom dokumenta. Dokumenta uslikajte i pošaljite na naš email ili Viber ili WhatsApp.

Prilikom preuzimanja donosite originale na uvid.

Usluga sudskog tumača podrazumeva prevođenje dokumenta i overu prevedenog dokumenta pečatom stalnog sudskog tumača.

U kojim slučajevima je potrebna overa? Prevodi dokumenata sa overom najčešće se rade za potrebe državnih ustanova.

Najčešći prevodi sa overom sudskih tumača su: prevodi izvoda · prevodi svedočanstava i diploma · prevodi dozvola · prevodi izjava · prevodi izvoda iz matičnih knjiga · prevodi sertifikata · prevodi berzanskih dokumenata · prevodi ugovora · prevodi finansijskih izveštaja itd.

Naši

prevodioci su isključivo profesionalni prevodioci.

Priča
o nama

Od osnivanja 2008. godine u Beogradu sa velikim uspehom smo savladali mnoge izazove. Počeli smo kao specijalizovani prevodilački biro za ruski jezik sa godišnjim obimom prevođenja od preko 10.000 strana teksta i značajnim brojem sati konsekutivnog i simultanog usmenog prevođenja. U kratkom periodu, stekli smo poverenje više od 200 domaćih i inostranih naručilaca. Od 2012 godine, kroz stratešku saradnju i kooperaciju, proširujemo delatnost prevodilačkih usluga na sve evropske jezike i većinu svetskih.

Naša misija stavlja akcenat na timski rad, stručnost, znanje, iskustvo, inovativnost i kreativnost. Osnovna postavka izražena je kroz moto: “Samo je najbolje dovoljno dobro". Naša misija je pozitivni imidž MULTIPREVODA u poslovnom okruženju, profitabilna firma za sve zaposlene, zadovoljni i ostvareni kadrovi.

Naša vizija je da postanemo najveća prevodilačka agencija na prostoru ex-yu govornog područja.