Dodatne usluge

October 12, 2017

Dodatne usluge

Osim prevodilačkih usluga, naša agencija nudi Vam usluge asistencije i organizacije: – poslovnih sastanaka, – seminara i obuka, – konferencija, – prevođenja prilikom venčanja stranih državljana, […]