Overa prevoda

August 31, 2017

Sudski prevodilac – tumač

Sudski tumač/prevodilac Agencija Multiprevodi nudi usluge prevođenja sa overom ovlašćenih sudskih tumača. Multiprevodi – sudski tumač/sudski prevodilac za strane jezike. Pod sudskim prevodom se podrazumeva prevod […]