Sudski prevodilac – venčanje stranih državljana

Venčanje stranih državljana uz prisustvo sudskog tumača

Naša agencija nudi brojne usluge, a jedna od njih je i prisustvo sudskog tumača na venčanju stranih državljana.

Višegodišnje iskustvo u prevođenju donosilo je mnogobrojne situacije, a jedna od najlepših je, svakako, sklapanje braka.

Ukoliko su Vam potrebne usluge sudskog prevodioca za vreme sklapanja braka pred matičarem, naša agencija nudi mogućnost izlaska na teren svojih sudskih tumača. Usmeni prevod koji sudski tumači ostvaruju ovom prilikom može biti konsekutivni prevod (nakon nekoliko reči, rečenice, ili niza rečenica), simultani prevod (istovremeno sa matičarom), ili šišotiranje (šaputanje prevoda osobama kojima je prevod potreban).


Kontaktirajte nas

sa svojim upitom, i u kratkom vremenskom roku očekujte naš odgovor.

>Imate pitanje? Ne oklevajte, pozovite nas!
+ 381 (65) 551 34 34 ili + 381 (65) 830 23 45