Usmeni konsekutivni prevodi sa engleskog na srpski i obrnuto

Konsekutivni prevodi sa srpskog na engleski i obrnuto

Nudimo Vam usluge konsekutivnog i sumultanog prevođenja sa srpskog i na srpski jezik. Za usmene prevode neophodno je da zakažete Vaš prevod barem 3 dana unapred, kao i da naglasite temu koja će biti predmet razgovora, kako bi naši prevodioci mogli na najvišem nivou da rade svoj prevod.

Odabraćemo najpogodnijeg za Vas prevodioca!

Multiprevodi - prevodilački TIM

Grupa prevodilaca sa iskustvom u usmenom prevođenju!

Konsekutivno i simultano prevođenje se koristi za događaje kao što su pregovori, poslovni sastanci, prezentacije, pres konferencije, praćenje na izložbama, putovanjima.

Svako zakazivanje konsekutivnog ili simultanog prevođenja detaljno se razmatra od strane našeg menadžera. Iz dodatnih informacija koje dobijamo od strane klijenta o događaju, određuje se prevodilac u zavisnosti od tematike prevoda i tipa tog događaja. Jako je bitno da dobijemo dopunski materijal za prevodioca, kako bi mogao što bolje da se pripremi za prevod.

Tim čini grupa prevodilaca sa iskustvom u usmenom prevođenju na sastancima, skupovima, izložbama, seminarima, i sl. Stvorena je grupa prevodioca za simultano prevođenje za rad na dugoročnim projektima..


Kako napraviti razliku šta je to konsekutivni, a šta simultani prevod?

Konsekutivno i simultano prevođenje najčešće se koristi za poslovne pregovore, sastanke, konferencije, putovanja i slično.
Simultani prevod uključuje i određenu prevodilačku opremu za ozvučenje, slušalice, mikrofone, prevodilačke kabine i sl.

Prevodimo

na preko 100 svetskih jezika, engleski, ruski, španski, kineski...

"Celodnevni prevod"


Usluga "Celodnevni prevod"

Rad prevodioca u toku 8 sati radnog vremena.

Smanjite troškove. Ova usluga Vam pruža mogućnost da smanjite troškove usmenog prevoda i da imate prevodioca na raspolaganju u toku celog dana. Ukoliko prevodioc radi preko 8 sati, svaki sledeći sat se naplaćuje po nižoj ceni.

Obratite nam se sa poverenjem!


Na sve vaše e-mailove odgovaramo u najkraćem mogućem roku.

Poverljivo i provereno. Sa svim podacima i informacijama Naručioca postupamo strogo poverljivo i isti neće biti dostupni trećim licima. Budite slobodni da nas kontaktirate i obratite nam se sa poverenjem. Pošaljite upit na office@multiprevodi.com ili pozovite našeg koordinatora na telefon: 065 830 2345

>Imate pitanje? Ne oklevajte, pozovite nas!
+ 381 (65) 551 34 34 ili + 381 (65) 830 23 45