Usmeni konsekutivni prevodi sa većine i na većinu svetskih jezika

Konsekutivni prevodi sa i na više od 100 svetskih jezika

Nudimo Vam usluge konsekutivnog i simultanog prevođenja sa srpskog na strane jezike i sa stranih jezika na srpski jezik. Za usmene prevode neophodno je da zakažete Vaš prevod barem 3 dana unapred, kao i da naglasite temu koja će biti predmet razgovora, kako bi naši prevodioci mogli da se pripreme i na najvišem nivou obave svoj prevod.
Ukoliko je jezik za koji Vam je potreban prevod manje zastupljen, molimo Vas da najavite potrebu za prevodiocem nešto ranije, kako bismo proverili rasporede naših prevodilaca.

Odabraćemo za Vas najpogodnijeg prevodioca!

Multiprevodi - prevodilački TIM

Grupa prevodilaca sa iskustvom u usmenom prevođenju!

Konsekutivno i simultano prevođenje se koristi za događaje kao što su pregovori, poslovni sastanci, prezentacije, pres konferencije, praćenje na izložbama, putovanjima.

Svako zakazivanje konsekutivnog ili simultanog prevođenja detaljno se razmatra od strane našeg menadžera. Iz dodatnih informacija koje dobijamo od strane klijenta o događaju, određuje se prevodilac u zavisnosti od tematike prevoda i tipa tog događaja. Jako je bitno da dobijemo dopunski materijal za prevodioca, kako bi mogao što bolje da se pripremi za prevod.

Tim čini grupa prevodilaca sa iskustvom u usmenom prevođenju na sastancima, skupovima, izložbama, seminarima, i sl. Stvorena je grupa prevodilaca za simultano prevođenje za rad na dugoročnim projektima.


Šta je to konsekutivni prevod?


Konsekutivno prevođenje najčešće se koristi za poslovne pregovore, sastanke, konferencije, putovanja i slično. Prevodilac čeka da govornik napravi pauzu nakon izgovaranja fraze, rečenice ili niza rečenica i zatim izgovara prevod. Prevodiocu možete olakšati posao ukoliko se sa njim unapred dogovorite koliko će rećenica biti za prevod po svakom bloku. Takođe, važno je da prevodilac bude dovoljno blizu govorniku koga prevodi i slušaocu ili slušaocima kojima je prevod upućen, kako bi se izbegle moguće greške u razumevanju, a samim tim, i prevodu.

Konsekutivni prevodioci obično sede levo od govornika, u idealnom slučaju. Takođe, pozicija prevodioca na podjednakoj udaljenosti od oba govornika je jedna od poželjnijih. Prilikom konsekutivnog prevođenja, prevodioci često nose blokčić i olovku. To ipak ne znači da oni zapisuju sve što je rečeno. Zapisi koje prave razumljivi su samo njima, i samo određeno vreme. Te reči, brojevi, crteži ili simboli treba da pomognu prevodiocu da se priseti svih činjenica koje je govornik izneo, i sve ih prenese u jezik na koji se prevodi.

Prevodimo

na preko 100 svetskih jezika: engleski, ruski, španski, nemački, francuski, italijanski, portugalski, arapski, kineski...

"Celodnevni prevod"


Usluga "Celodnevni prevod"

Rad prevodioca u toku 8 sati radnog vremena.

Smanjite troškove. Ova usluga Vam pruža mogućnost da smanjite troškove usmenog prevoda i da imate prevodioca na raspolaganju u toku celog dana. Ukoliko prevodilac radi preko 8 sati, svaki sledeći sat se naplaćuje po nižoj ceni.

Obratite nam se sa poverenjem!


Na sve Vaše e-mailove odgovaramo u najkraćem mogućem roku.

Poverljivo i provereno. Sa svim podacima i informacijama Naručioca postupamo strogo poverljivo i isti neće biti dostupni trećim licima. Budite slobodni da nas kontaktirate i obratite nam se sa poverenjem. Pošaljite upit na office@multiprevodi.com ili pozovite našeg koordinatora na telefon: +381 65 830 2345

>Imate pitanje? Ne oklevajte, pozovite nas!
+ 381 (65) 551 34 34 ili + 381 (65) 830 23 45