Usmeni simultani prevodi na većinu svetskih jezika

Simultani prevodi sa većine svetskih jezika

Nudimo Vam usluge konsekutivnog i simultanog prevođenja sa srpskog na strane jezike i sa stranih jezika na srpski jezik. Za usmene prevode neophodno je da zakažete Vaš prevod barem 3 dana unapred, kao i da naglasite temu koja će biti predmet razgovora, kako bi naši prevodioci mogli da se pripreme i na najvišem nivou obave svoj prevod.
Ukoliko je jezik za koji Vam je potreban prevod manje zastupljen, molimo Vas da najavite potrebu za prevodiocem nešto ranije, kako bismo proverili rasporede naših prevodilaca.

Odabraćemo za Vas najpogodnijeg prevodioca!

Multiprevodi - prevodilački TIM

Grupa prevodilaca sa iskustvom u usmenom prevođenju!

Konsekutivno i simultano prevođenje se koristi za događaje kao što su pregovori, poslovni sastanci, prezentacije, pres konferencije, praćenje na izložbama, putovanjima.

Svako zakazivanje konsekutivnog ili simultanog prevođenja detaljno se razmatra od strane našeg menadžera. Iz dodatnih informacija koje dobijamo od strane klijenta o događaju, određuje se prevodilac u zavisnosti od tematike prevoda i tipa tog događaja. Jako je bitno da dobijemo dopunski materijal za prevodioca, kako bi mogao što bolje da se pripremi za prevod.

Tim čini grupa prevodilaca sa iskustvom u usmenom prevođenju na sastancima, skupovima, izložbama, seminarima, i sl. Stvorena je grupa prevodilaca za simultano prevođenje za rad na dugoročnim projektima.


Šta je to simultani prevod?


Simultano prevođenje najčešće se koristi za konferencije, panel rasprave, sednice, govore u međunarodnim organizacijama. Prevodilac ne čeka da govornik napravi pauzu, već istovremeno sluša govornika i izgovara prevod na drugom jeziku. Ovo je jedan od najtežih vidova prevođenja koji nije moguć bez prethodne pripreme prevodioca. Veoma je važno da prevodilac bude stručnjak u oblasti koju prevodi, ali i iz oblasti opšte kulture u oba jezika, da bude erudita, spreman da vispreno u trenutku pravilno prenese u drugi jezik digresije, poređenja, poslovice, šale, itd.

Od velike je važnosti da prevodiocu bude dostavljen govor, nacrt govora, ili makar opšte crte o temi koji će prevoditi. Prevodilac se priprema i slušanjem ranijih govora, ukoliko su dostupni.

Simultani prevod uključuje i određenu prevodilačku opremu za ozvučenje, slušalice, mikrofone, prevodilačke kabine i slično. Prevodilac sedi u prevodilačkoj kabini, nosi slušalice i sluša govornika. Prevod koji prevodilac izgovara kroz mikrofon ide do slušalica onih koji su zainteresovani da čuju prevod.

Usled složenosti ove vrste prevođenja, preporučuje se da kod angažmana dužeg od sat vremena na licu mesta bude više prevodilaca, kako bi se smenjivali na svakih 20-30 minuta i tako izbegli pad koncentracije, zamor i greške nastale usled takvih uslova.

Prevodimo

na preko 100 svetskih jezika: engleski, ruski, španski, nemački, francuski, italijanski, portugalski, arapski, kineski...

"Celodnevni prevod"


Usluga "Celodnevni prevod"

Rad prevodioca u toku 8 sati radnog vremena.

Smanjite troškove. Ova usluga Vam pruža mogućnost da smanjite troškove usmenog prevoda i da imate prevodioca na raspolaganju u toku celog dana. Ukoliko prevodilac radi preko 8 sati, svaki sledeći sat se naplaćuje po nižoj ceni.

Obratite nam se sa poverenjem!


Na sve vaše e-mailove odgovaramo u najkraćem mogućem roku.

Poverljivo i provereno. Sa svim podacima i informacijama Naručioca postupamo strogo poverljivo i isti neće biti dostupni trećim licima. Budite slobodni da nas kontaktirate i obratite nam se sa poverenjem. Pošaljite upit na office@multiprevodi.com ili pozovite našeg koordinatora na telefon: +381 65 830 2345

>Imate pitanje? Ne oklevajte, pozovite nas!
+ 381 (65) 551 34 34 ili + 381 (65) 830 23 45