065 551 34 34 office@multiprevodi.com

%

dostupnost prevodilaca

%

poštovanje rokova

%

preciznost prevoda

Ako vam je važna brzina i kvalitet, po pristupačnoj ceni

Sve što treba da uradite jeste da pošaljete dokument koji treba da se prevede na e-mail adresu: office@multiprevodi.com ili da kontaktirate direktno telefonom 065 830 23 45  našu kancelariju u centru Beograda u poslovnoj zgradi “Palata Beograđanka”

O svemu ostalom pobrinuće se naš tim!

Prevod na arapski jezik

Prevodilac za arapski

Moderni standardni arapski jezik obogaćen je i pozajmljenicama iz drugih jezika, ali su one prilagođene potrebama arapskog pisma.

Arapskim jezikom govori preko 530 miliona stanovnika, dok je za 280 miliona ljudi on maternji jezik. Arapski jezik je službeni jezik u 25 zemalja sveta, kao što su: Irak, Izrael, Jordan, Kuvajt, Liban, Libija, Maroko, Palestina, Katar, Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Egipat, Tunis i druge. Jedan je od šest službenih jezika Ujedinjenih Nacija. Na 11. je mestu po korišćenju u Sjedinjenim Američkim Državama, dok je na petom mestu po broju izvornih govornika jezika.

Usluge prevođenja na arapski

Prevodilačka agencija Multiprevodi nudi usluge prevođenja sa arapskog jezika na srpski jezik i sa srpskog jezika na arapski jezik, sa overom ili bez overe sudskog prevodioca – tumača. Kod nas možete rezervisati termin i za usluge usmenog prevođenja, konsekutivno ili simultano prevođenje, sa ili bez prevodilačke opreme.

prevodilačke usluge sa srpskog na arapski jezik i sa arapskog na srpski jezik, sa overom ili bez overe sudskog prevodioca - tumača

Prevodilačka agencija Multiprevodi iz Beograda nudi širok spektar prevodilačkih usluga.

Svi naši prevodi odlikuju se terminološkom usklađenošću sa originalnim dokumentima. Sistem se sastoji od formiranja i usklađivanja specifične terminološke baze podataka. Time se izbegava rizik upotrebe termina koji nisu u skladu sa onima koji su potvrđeni. Svi prevedeni dokumenti zadržavaju originalni format.

Da li mi treba prevod sa overom sudskog prevodioca ili ne ?
Ukoliko je predmet prevođenja PREVOD PRAVNIH I SUDSKIH DOKUMENATA: Ugovori; Tenderska dokumentacija; Zapisnici; Tužbe; Rešenja; Odluke; Pravilnici; Izvodi iz sudskog registra preduzeća; Finansijski izveštaji; Revizorski izveštaji; Fakture; Sertifikati; Međunarodne dozvole; Punomoćja; Prevođenje zakonodavstva EU, možete biti sigurni da će Vam nadležni organi tražiti prevod sa overom.

Zatim, PREVOD LIČNIH DOKUMENATA: Izvodi iz matičnih knjiga; Potvrde o državljanstvu; Uverenja o prebivalištu; Diplome; Diplomski radovi; Svedočanstva; Prepis ocena i nastavni plan; Biografije; Zahtevi za dobijanje viza; Dozvole za boravak; Radne dozvole; Potvrde o stanju računa u banci; Lične karte; Vozačke dozvole; Pasoši; Medicinski nalazi i dr.

Šta je Apostille?
Apostille (HAŠKI PEČAT) se izdaje u Prvom osnovnom sudu, Bul. Nikole Tesle 42a. Ukoliko niste sigurni da li je za Vaš dokument neophodan Apostille pečat, kontaktirajte odeljenje za međunarodnu pravnu pomoć, 011/655-37-24 (radnim danima od 7.30 do 15.30h).
Dostava prevoda bez izlaska iz kuće?
Ukoliko niste u mogućnosti da dođete kod nas, nudimo Vam mogućnost dostave prevoda na kućnu adresu putem kurirske službe ili PostExpress-a. Ukoliko se radi o pisanom prevodu bez overe kompletnu proceduru možemo da završimo online.
Kako se obračunavaju pismeni prevodi?

Prevodi se obračunavaju na osnovu: standardne prevodilačke strane (1 prevodilačka strana sadrži 1800 kompjuterski obračunatih karaktera sa proredom ili 235 reči), jezika na koji/sa koga se prevodi, složenosti teksta, željenog roka, kao i da li zahtevaju overu sudskog tumača. Strane se zaokružuju na 0.5, a najmanja jedinica koja se obračunava je jedna strana. Pošaljite dokument i sa zadovoljstvom ćemo izvršiti okvirnu procenu.

Kako se obračunavaju usluge usmenog prevođenja?
Kod konsekutivnog i simultanog prevođenja računa se vreme provedeno sa naručiocem prevoda, od trenutka dolaska prevodioca na dogovoreno mesto, pa sve do završetka prevođenja, bez obzira na to koliko je vremena prevodilac efektivno prevodio. Za jedan dan konsekutivnog ili konferencijskog prevođenja van prebivališta prevodioca zaračunava se najmanje 8 sati. Naručilac mora osim toga podmiriti putne troškove.

Pozovite za popuste

Za veće količine tekstova i obimnija dokumenta možemo ponuditi posebne uslove i odobriti dodatne popuste. Budite slobodni da pozovete našu kancelariju i možete očekivati najbolju ponudu na tržištu.

Jednostavna isporuka

Razmena pisanih dokumenta je značajno pojednostavljenja. Vaš originalni dokument za prevod možete poslati elektronski putem bilo koje web aplikacije, E-mail, Viber, WhatsApp, Skype itd. Originalni dokument ako je predmet overa sudskog prevodioca donosite na uvid u našu kancelariju prilikom preuzimanja prevoda. Na taj način ubrzavamo proceduru i skraćujemo i naše i vaše dragoceno vreme.

Radno vreme

Radno vreme je od 9 – 17 sati, a po potrebi i van tog vremena.

Sudski tumač- prevodilac za arapski jezik

Kao i većina jezika, arapski jezik nastao je kao kolateral širenja religije, u ovom slučaju islamske. Arapski jezik je jezik Kurana, jer je njime napisan, i to u sedmom veku nove ere. Standardni arapski jezik, nije se menjao od tog perioda, i jezik Kurana i dalje predstavlja zvanični, klasični, arapski jezik. Pre pisanog oblika, koristio se armejski jezik, a izveden iz starog semitskog. Arapski jezik odlikuje mnoštvo dijalekta. Književni arapski koristi se u obrazovnim institucijama, izučava na fakultetima, koristi u svim zvaničnim dokumentima, i prilikama, kao i u medijima. Različite varijante i dijalekti ovog jezika koriste se u usmenoj komunikaciji, ili u savremenom književnom stvaralaštvu. I u vreme pisanja Svete Islamske knjige, bilo je puno dijalekata, ali je prevladao dijalekat „ Meke“, kojim je govorio Prorok Muhamed, i ovaj dijalekat je postao „ odabrani jezik“.

Arapski jezik

S obzirom na veliku razliku književnog, standardnog jezika, i raznih dijalekata, inteligencija i obrazovani ljudi govore klasični arapski jezik, maternji dijalekat. Takođe, razumeju i nekoliko drugih varijanti arapskog jezika, zbog komunikacije sa različitim socijalnim staležima. Arapski jezik je zvanični liturgijski jezik islama, na kojem se recituju stihovi iz Kurana. Arapski jezik je znatno uticao na druge jezike naroda koji su prihvatili islam, kao što su: persijski, turski, malajski, kazahtanski, svahili…

Ukazali su nam poverenje najveći

Preko 300 stalnih klijenata kako u zemlji tako i u inostranstvu